Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i VästervikHej medlemmar i God Man föreningen!
    Välkomna på adventskaffe med dopp och en trevlig¨
    pratstund med andra gode män.
    Onsdag den 6:e december kl 18.30 på Mejeriet.
    Anmälan till:
    Anita Styrenius 070 684 8120 senast 4 december.
    Välkomna önskar Styrelsen
 Nu finns medlemsbrev: NR: 1 för 2023 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 2023 Nr: 1

 Årsmötesprotokollet: 201 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll