Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE MED
VÄSTERVIKS FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE 2019

DU KALLAS TILL ÅRSMÖTE MED VÄSTERVIKS FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE ONSDAGEN 6 MARS KL 18.30 PÅ MEJERIET.

ANMÄLAN SENAST MÅNDAG 4 MARS 
TILL INGER FUREMO 0490-345 35, 070- 314 39 65 eller

ANITA STYRENIUS 070-684 81 20

FÖRENINGEN BJUDER PÅ KAFFE OCH GOTT TILLTUGG

VÄLKOMMEN STYRELSEN


OBS!!


 Nu finns medlemsbrev: NR: 1 för 2019 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 1. 2019

 Årsmötesprotokollet: 2018 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll