Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:


Ni får ha en bra sommar

              

                                                                                     


OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev: 1,2 för 2018 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll: 1,2 från styrelsemöten 2018

 Årsmötesprotokollet: 2018 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll