Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:

OBS!!

Lunchmöte tisdagen den 9 oktober 2018, klockan 12.30 

Lunch och information! Anmälan till någon av styrelsemedlemmarna. 
Information av personal och chans till frågor runt boendetVi har haft kontakt med Korallens äldreboende Långrevsgatan, Västervik angående information och visning av boendet! Korallen är ett äldreboende och nu efter om- och tillbyggnad även Trygghetsboende. För att få Trygghetsboende ställer man sig i kö hos Bostadsbolaget
och sökande måste ha fyllt 65 år. 

                                                                                  


OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev: 1,2,3 för 2018 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll: 1,2 från styrelsemöten 2018

 Årsmötesprotokollet: 2018 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll