Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik och
Godman och förvaltaföreningen


INFO:

Nu kommer årets 1:a medlemsbrev med information!
Finns under fliken Medlemsbrev

God fortsättning på det nya året! Nytt år nya möjligheter!

 

Medlemsträffar

Årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 klockan 18.00  Mejeriet, Vårdträdsplan 3 Västervik  

Föreningen står för förtäringen.

Anmälan till:

Anita Styrenius 0490-174 84, Inger Furemo 0490-345 35

 
OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev: 1 för 2018 under fliken medlemsbrev


Nu finns protokoll: 1 
för styrelsemöten 2018

 Årsmötesprotokollet: 2017 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll