Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik och
Godman och förvaltaföreningen


INFO:

OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev 1,2,3, för 2017 under fliken medlemsbrev
Nu finns protokoll 1,2,3,4 för styrelsemöten 2017 och årsmötesprotokollet 2017 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll