MEDLEMSBREV  FEBRUARI 2013


 

Här kommer nu årets första medlemsbrev med information!

Den 7 mars 2013 har vi årsmöte. Vi annonserar i Västervikstidningen Tid: 18.30 

Plats: Mejeriet, Vårdträdsplan 3, Västervik  

Vi återkommer efter årsmötet med datum för våra träffar under våren 2013.

Kom gärna med idéer och förslag på föreläsare inom områden som berör oss.

Nu är dags att betala medlemsavgiften för år 2013!

150 kronor per år, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.  

Extra försäkring går att teckna! 

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskade försäkring gäller 2013-04-01 –

2014-03-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.      


Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2


Intresserade,  som vill lära sig att använda programmet  godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren. 


Det finns möjlighet att ordna träffar där Du kan sätta dig in i programmet, innan du köper det. Rabatt ges också till medlemmar, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller.


Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.


Har vi Din mail-adress?  Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se 

Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via mail. 


Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset. 


www.vgodmanf.se, vår hemsida som är under upparbetning. Gå in och titta!

www.rfs.se

www.gmfforbundet.se


Välkommen på våra träffar!


Vänliga hälsningar Västerviks God Man och Förvaltarförening/Styrelsen