MEDLEMSBREV 

2014-02-01 Här kommer nu årets första medlemsbrev med information!

Inplanerade träffar under våren 2014

 

Onsdagen den 19 februari klockan 18.30, Habíliteringen

Södermalmsgatan 24 Västervik

Vi har huvudmän som lyder under LSS och har rätt till habilitering  

Av latinets Habi´litas, skicklighet. Habilitera sig, styrka sin skicklighet. Habiliteringen är en specialistresurs för personer med varaktiga funktionshinder.

Ann-Katrin Moldenius, som är verksamhetschef på Habiliteringen, informerar oss om vad habiliteringen kan göra för våra huvudmän.

Föreningen bjuder på fika.

 OBS ÅRSMÖTET ÄR ÄNDRAT TILL

Måndagen den 17 mars, årsmöte

(Vi annonserar i Västervikstidningen )

Mejeriet,  Vårdträdsplan 3, Västervik, klockan 18.30

Föreningen bjuder på fika

 

Måndagen den 7 april, Mejeriet klockan 18.30

Har din huvudman rätt försäkring?

Länsförsäkringar kommer och informerar oss om sin försäkrings- och bankverksamhet.

Länsförsäkringar driver också mäklarverksamhet.

 

Nu är dags att betala medlemsavgiften för år 2014

150 kronor per år, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.  

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2014-04-01 –

2015-03-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.      

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserad? Du som vill lära dig att använda programmet  godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Det finns då möjlighet att ordna träffar där Du kan sätta dig in i programmet, innan du köper det. Rabatt ges också till medlemmar, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller. Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi Din mail-adress?  Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se

Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via mail.

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.vgodmanf.se, vår hemsida som är under upparbetning. Gå in och titta!

www.rfs.se

www.gmfforbundet.se

 

Välkommen!

Vänliga hälsningar Västerviks God Man- och Förvaltarförening

Styrelsen