Västerviks God man och- Förvaltarförening

2015-01-16

Här kommer nu årets första medlemsbrev med information!

 

Årsmöte 23 mars 2015, preliminärt

Vi annonserar i Västervikstidningen

Tid: 18.30

Plats: Mejeriet, Vårdträdsplan 3, Västervik  

 

Inplanerade träffar under våren 2015

 

Februari:

Kjell Jönsson från RGMF

Informerar om den nya lagen som har trätt i kraft 2015-01-01 och andra för oss viktiga nyheter inom god mans och- förvaltarområdet.

 

Personal från RFS kommer och informerar om besökare på fängelset och vad som kan göras för att värva intresserade inom detta område.

Tid och plasts meddelas senare!    

 

Ytterligare medlemsträffar under våren informeras om i nästa medlemsbrev.

 

Nu är dags att betala medlemsavgiften för år 2015

150 kronor per år, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.  

6 numer per år av tidningen Social Qrage

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2015-04-01 –

2016-03-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.      

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade,  som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Det finns möjlighet att ordna träffar där Du kan sätta dig in i programmet, innan du köper det. Rabatt ges också till medlemmar, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller.

ABF:s lokal kan vi använda onsdagar under våren, Hittills har 5 medlemmar anmält sitt intresse.

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi Din mail-adress?  Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se

 

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rgmf.se

www.rfs.se

www.vgodmanf-se

 

Vänliga hälsningar Västerviks God Man och Förvaltarförening/ Styrelsen