Västerviks God man och- Förvaltarförening

 

2015-03-04

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information!

 

Årsmöte måndagen den 23 mars 2015

Vi annonserar i Västervikstidningen

Tid: 18.30

Plats: Mejeriet, Vårdträdsplan 3, Västervik  

 

Temakväll måndagen den 16 mars 2015

Tid: 18.30

Plats: Mejeriet Vårdträdsplan 3, Västervik 

Avgiftshandläggare Annika Pettersson från Västerviks kommun informerar om hur serviceavgiften, för boende på servicehus eller, som har hemtjänst, beräknas. Gode män och förvaltare har kontaktat kommunen och haft funderingar kring denna.

Färdtjänst

Personal från Serviceresor kommer och informerar.

 

Nu är dags att betala medlemsavgiften för år 2015

150 kronor per år, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.  

6 nummer per år av tidningen Social Qrage

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2015-04-01 –

2016-03-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.      

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Onsdagen den 18 mars klockan 18,30 träffas vi och 3-4 onsdagar framåt

ABF:s lokal Storgatan 51 Västervik.

Du som inte redan anmält dig!  

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

 

Mail-adress! Viktigt att du meddelar den till Inger Furemo 

 

Hemsidor:

www.vgodmanf.se

www.rgmf.se

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar Västerviks God Man- och Förvaltarförening

Styrelsen