Västerviks God man och Förvaltarförening


2016-08-19


Här kommer nu årets femte medlemsbrev med information!


Sommaren är kort det mesta regnar bort, fel! i år var den solig och regnfattig.

Nu kör vi igång igen!


Studiecirkel kommer att ordnas, som handlar om uppdrag vi kan träffa på som god man och förvaltare och hur vi på bästa sätt ska förhålla oss till dessa.

Problem och lösningar med gemensam diskussion.

Studiecirkeln är planerad att starta måndagen den 12 september 2016 4-5gånger

Klockan 18.30

Anmäl dig till Inger Furemo

Först till kvarn!

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Torsdagar klockan 18.30 finns möjlighet att lära sig att använda programmet.


Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Vi håller till i ABF:s lokaler med båda studiecirklarna.


Vi återkommer i nästa medlemsbrev om fler träffar under hösten.

Hör gärna av dig om ämnen som du är intresserad av!


Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2016-01-01

2016-12-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2


Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Hemsida:

www.vgodmanf.se

Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rfs.se


Vänliga hälsningar

Västerviks God Man- och Förvaltarförening/Styrelsen