Västerviks God man och- Förvaltarförening

 

2016-02-25

 

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information!

 

Tisdagen den 15 mars 2016 klockan 18.30 hälsas Du välkommen till Västerviks God man– och förvaltarförenings årsmöte.

 

Plats: Mejeriet, Vårdträdsplan 3

 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.    x)

 

x) VIKTIG FRÅGA PÅ ÅRSMÖTET

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har beslutat att alla föreningar senast årsmötet 2018 ska öppna upp sin förening för alla frivilliguppdrag.(god man, förvaltare, kontaktpersoner enligt socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Stödpersoner enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.  Lekmannaövervakare. Häktes och anstaltsbesökare. Besöksverksamhet).

 

För att vi i vår förening ska kunna uppfölja kravet som riksförbundet ställer måste årsmöte besluta, vid två möten, att så ska ske enligt våra stadgar.

Namnbyte krävs också av riksförbundet

Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare /Exempelvis/

 

Alternativet är att föreningen går ur Riksförbundet och forsätter att vara anslutna till Riksförbundet Gode män och Förvaltare, vilka inte kräver att vi ska ansluta alla med frivilliguppdrag.

Fundera hur du tycker och tänker.

 

Beträffande medlemsträffar under våren, så har vi i styrelsen arbetat fram en del förslag. Vi återkommer med information och datum så fort som möjligt.

 

Kom gärna med förslag på ämnesområden som ni är intresserade av!

 

Meddelar på nytt;

Nu är dags att betala medlemsavgiften för år 2016

150 kronor per år, olycksfalls- och krisförsäkring ingår.  

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2016-01-01

2016-12-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.      

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Du som inte redan anmält dig!  

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

 

Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

 

Hemsida

www.vgodmanf.se

 

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rgmf.se

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks God Man- och Förvaltarförening

Styrelsen

 

Ulf  Erlandsson                            ordförande                   070-485 62 38

Anita Styrenius                            sekreterare                   0490-174 84

Inger Furemo                               kassör                           0490-345 35

Gunilla Kahnborg                        vice ordförande            0490-619 69

Moniqa Carlenstam                     ledamot                         0490-121 35

Barbro Fredriksson                      ledamot                         0490-356 45