Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

 

Västervik 2018-01-17

Nu kommer årets 1:a medlemsbrev med information!

God fortsättning på det nya året! Nytt år nya möjligheter!

 

Först det gamla vanliga betala årsavgiften, vilken i år är 300 kronor betalas till plusgiro 2 97 76-2

Höjning med 100 i år enligt beslut på årsmötet 14 mars 2017,

olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften.

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 130 kronor år. Ange personnummer på inbetalningskortet.  Inbetalas till plusgirokonto

 2 97 76-2

 Medlemsträffar

Årsmöte tisdagen den 6 mars 2018 klockan 18.00  Mejeriet, Vårdträdsplan 3 Västervik  

Föreningen står för förtäringen.

Anmälan till:

Anita Styrenius 0490-174 84, Inger Furemo 0490-345 35

 

Övriga medlemsträffar är under upparbetning meddelas i nästa medlemsbrev

Förslag på ämne som ni vill ta upp mottages tacksamt!

Missa inte våra medlemsträffar. Ta chansen att träffa och lära känna andra gode män och förvaltare. 

 

Intresserade som vill lära sig att använda godman redovisningsprogrammet

Vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen

Programmet laddar du hem www.godman.se Du kan prova det gratis i en månad, du kommer garanterat att fastna för detta utmärkta redovisningsprogram. 

Rabatt vid köp med angivande av kod, som Inger Furemo tillhandahåller

Hör av dig på telefon 0490-345 35, 070-314 39 65

 

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Vår hemsida:

www.vgodmanf.se

www.rfs.se    Vårt Riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare. 

 

Vänliga hälsningar

Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

Styrelsen