Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

 

2018-05-03

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information!

 

Medlemsträff tisdagen den 22 maj 2018

Plats: Mejeriet Vårdträdsplan  

Tid: 18.30

Diskussionsträff: Vi samlas och ger luft åt våra funderingar runt våra frivilliguppdrag.

Ett bra sätt att träffa likasinnade under avslappnade former.

Föreningen bjuder på fika.

 

Kurs i hantering av Godman redovisningsprogrammet måndagen den 14 maj

Plats: ABF, Storgatan 25 Västervik

Tid: 18.30

Presentation av Godman redovisning

Genomgång av installation/ köp m.m.

Genomgång av hur man arbetar i programmet

Frågestund

Anmäl dig till Inger Furemo telefon 070-314 39 65 eller inger.furemo@telia.com            Viktigt!!!

 

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj 2018 och innehåller regler om hur personuppgifter ska behandlas.

Om medlemsregistret: När du registrerar dig som medlem accepterar du att dina personuppgifter sparas i föreningens och RFS medlemsregister. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Läs mer www.rfs.se/medlemsregistret

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 130 kronor/år. Ange personnummer på inbetalningskortet.      

 

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Hemsida:

www.vgodmanf.se

Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare 

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

Styrelsen