Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

Västervik 2019-01-20 

Nu kommer årets 1:a medlemsbrev med information! God fortsättning på det nya året! Nytt år nya möjligheter!
Först det gamla vanliga!
Årsavgiften 300 kronor betalas till plusgirokonto 2 97 76-2 olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften.
Extra försäkring går att teckna! Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 145 kronor år, en höjningmed 15 kronor/år, ange personnummer på inbetalningskortet. Inbetalas till plusgirokonto 2 97 76-2  

Nytt från KLT 2019-01-01 Nu kan även medlemmar med sjukersättning köpa seniorkortet 100 kronor för 30 dagar, sedan åker du så mycket du vill, buss, tåg i hela Kalmar län under vissa tider 9.00-15.00, 18.00-24.00. Gå in på KLT:s hemsida och läs om hur du går tillväga för att skaffa kortet åt din huvudman.      

Medlemsträffar Är under upparbetning och redogörs för i nästa medlemsbrev Förslag på ämne som ni vill ta upp mottages tacksamt! Missa inte våra medlemsträffar.
Ta chansen att träffa och lära känna andra gode män och förvaltare.

Intresserade som vill lära sig att använda godman redovisningsprogrammet Redovisningsprogrammet kan du sätta dig in i genom att vi kan ordna träffar där vi informerar om hur det ska användas!

Programmet laddar du hem www.godman.se eller från våra egen hemsid vi länk.
Du kan prova det gratis i en månad, du kommer garanterat att fastna för detta utmärkta redovisningsprogram.
Rabatt vid köp med angivande av kod, som Inger Furemo tillhandahåller Hör av dig på telefon 0490-345 35, 070-314 39 65

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Vår hemsida: www.vgodmanf.se

Vårt Riksförbund www.rfs.se har viktig information för oss gode män, förvaltare.

Vänliga hälsningar Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare/Styrel