Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare 2019-04-22

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information!

Lunchträff: Lindögården Tisdagen den 7 maj klockan 11.00 -13.00
Vi intar lunch och personal berättar om verksamheten, som är den enda privata Äldreboende verksamheten i Västervik och drivs av Polstjärnan i Sverige AB
Anmälan till Anita Styrenius, eller Inger Furemo.
Information och hantering av godman redovisningsprogrammet finns möjlighet att ordna, om tillräckligt stort antal medlemmar anmäler sig Plats: ABF, Storgatan 25 Västervik Anmäl dig till Inger Furemo telefon 070-314 39 65, inger.furemo@telia.com

Studiecirkel runt problem och lösningar finns också möjlighet att ordna. Vi utgår från studiematerialet Problem & Lösningar.

Bli stödperson inom psykiatrisk tvångsvård, förfrågan från Patientnämnden ersättning utgår, upplysning och anmälan till Inger Furemo.

 Extra försäkring går att teckna! Ansvarsförsäkring Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 145 kronor/år. Ange personnummer på inbetalningskortet. Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2 

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo.

 www.vgodmanf.se Vår hemsida www.rfs.se 

Vårt riksförbund tillhandahåller viktig information till oss medlemmar.

 Vänliga hälsningar Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare, styrelsen.

Ulf Erlandsson Ordförande 070-485 62 38 
Gunilla Kahnborg Vice ordförande 070-595 21 86 
Anita Styrenius Sekreterare 070-684 81 20
Inger Furemo Kassör 070-314 39 65 
Monica Ohlman Styrelseledamot 076-858 00 51 
Per Karlsson Styrelsesuppleant 070-759 61 70