Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik och
Godman och förvaltaföreningen


INFO:

OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev 1,2,3,4 för 2017 under fliken medlemsbrev
Nu finns protokoll 1,2, 3 för styrelsemöten 2017 och årsmötesprotokollet 2017 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll