Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:
 Nu finns medlemsbrev: NR: 1,2 för 2019 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 1,2, 2019

 Årsmötesprotokollet: 2019 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll