Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:
OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev:  för 2019 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 1. 2019

 Årsmötesprotokollet: 2018 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll