Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik och
Godman och förvaltaföreningen


INFO:


Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

 

 

Västervik 2017-10-19

Nu kommer årets 4:e medlemsbrev med information

 

Tisdagen den 5 december, samma tid samma plats

Adventskaffe med lussekatter, pepparkakor och glögg

 

Välkomna!  Missa INTE våra medlemsmöten

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 130 kronor/år. Ange personnummer på inbetalningskortet.      

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade som vill lära sig att använda godman redovisningsprogrammet

Vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren.

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

 

Hemsida:

www.vgodmanf.se

 

Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare 

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

Styrelsen
OBS!!

Nu finns det nytt protokoll  under flikarna till vänster.


 Nu finns medlemsbrev 1,2,3 för 2017 under fliken medlemsbrev
Nu finns protokoll 1,2,3,4,5 för styrelsemöten 2017 och årsmötesprotokollet 2017 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll