Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Anita Styrenius 6 maj 2013.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Gunilla Kahnborg. 

Särskilt inbjuden: Per Jörgen Jensen.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

En god vän till föreningen, Curth Ragnarsson, har avlidit. Mötet beslutade att föreningen bekostar en blomma till begravningen.

Medlemsmötet med besök av Anna Öberg, skuldrådgivare, var välbesökt och mycket lärorikt. 20-talet medlemmar var närvarande och vi fick också en kortfattad rapport från God Man Förbundets årsmöte i Göteborg av sekreteraren.

Vår gäst, webbmaster Per Jörgen Jensen hade ett förslag till hemsidan: En spalt för frågor och svar rörande de ev. problem vi har som gode män. Mötet uppdrog åt honom att jobba med det. PJ berättade att att hemsidan är välbesökt. Det är viktigt att styrelsen har en fortlöpande kontakt med webbmaster, så att vi tillsammans kan utforma hemsidan på bästa sätt.

Inger Furemo ämnar gå ut med en inbjudan till redovisningskurs till hösten.

Sekreteraren fick i uppdrag av mötet att skriva till Öf i syfte att påverka: Utgiften för redovisningsprogrammet kan vara svår att ta ut av huvudmännen, för de som redan har det tufft ekonomiskt. Styrelsen föreslår att kommunen betalar den utgiften.

Nästa styrelsemöte hos Inger preliminärt den 26 augusti kl. 17.

Vid skärmen: Anita Styrenius Justerat: