Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Gunilla Kahnborg mars 2013.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Gunilla Kahnborg.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes. Medlem i föreningen har efterlyst protokoll från årsmöte, 

vi beslutade lägga ut det på hemsidan. Likaså lägger vi ut styrelsemötesprotokoll i fortsättningen. Dessutom lägger vi ut styrelsens sammansättning och föreningens postgironummer.

Hemsidan sköts av Per Jörgen Jensen och uppdateras i takt med att något inträffar inom föreningen.

Nästa medlemsmöte tänkte vi bjuda in Anna Öberg, skuldrådgivare i Västerviks kommun. Gunilla åtog sig att kontakta henne. Vi återkommer i medlemsbrev när datum och tid är klart.

Tyvärr har ingen i styrelsen möjlighet att åka på Rfs årsmöte i Uppsala. God Man Förbundets årsmöte i Göteborg 13 april. 

Anita åker på det. Nästa styrelsemöte hos Anita 6 maj kl 17.

Vid skärmen: Anita Styrenius Justerat