Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Gunilla Kahmborg den 14 april 2014.


Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Anita Styrenius, Gunilla Kahnborg, Moniqa Carlenstam och Barbro Fredriksson.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Vi ser tillbaka på medlemsträffen då vi bjudit in Länsförsäkringar, Bank och Försäkring.

Vi fick mycket bra informationer om verksamheten. Många frågor fick svar och det var mycket trevligt på alla sätt, synd då att bara 8 st hörsammat vår inbjudan.

God Man Förbundet har haft årsmöte ombord på färjan till Åbo. Vi hade tyvärr ingen representant med i år. Vi får protokoll så småningom.

Vi noterar att verksamheten på Marsbäcken är i full gång. Loppis varannan söndag, nästa tillfälle nu på söndag. Ulrika Pecher skriver att de är tacksamma för all hjälp. Det har blivit succé.

Inte heller RFS årsmöte i Malmö har vi möjlighet att åka på. Avvaktar information därifrån.

 Vi beslutade gå ut med ett medlemsbrev inför sommaren.

Nästa styrelsemöte hos Inger måndag den 25 aug. kl 17. Då kommer vi att lägga planerna för höstens arbete.

 

Vid skärmen: Anita Styrenius