Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Ulf Erlandsson den 14 januari 2014.

 Närvarande :Ulf Erlandsson,  Inger Furemo, Anita Styrenius,  Gunilla Kahnborg.

 

 Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 Vi ser tillbaka på adventskaffet: 28 personer, rekord! Den nye överförmyndaren Torbjörn Persson presenterade sig. Riktigt   trevligt med diskussioner och mysigt prat över kaffebordet.

 Vårt medlemsmöte på Habiliteringen blir under februari, vi avvaktar A-K Moldenius inbjudan.


 Vi bifogar årets första medlemsbrev som bilaga till överförmyndarens utskick.

 Vi planerar årsmötet till första halvan av mars, preliminärt 10 mars.  Kl 18.30

 Vi planerar ett medlemsmöte med försäkringsbolag, kan vara intressant för våra huvudmäns skull.

 Är de alltid rätt försäkrade? Anita åtar sig att prata med Länsförsäkringar. Återkommer med tidpunkt.

 

 Styrelsemöte hos Anita 3 mars kl 17  inför årsmötet.

 

 Ulf planerar att åka på RFS:s årsmöte i Malmö den 11 maj.

 

 

 

 

 

Vid skärmen: Anita Styrenius                            Justerat: