Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Anita Styrenius den 3 mars  2014.

                                       


Närvarande :  Inger Furemo, Monica Ohlman,  Anita Styrenius,  Gunilla Kahnborg, samt valberedningens ordf Per Jörgen Jensen.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 

Vi ser tillbaka på den välbesökta  träffen på Habiliteringen. Vi fick en inblick i deras verksamhet till hjälp för funktionshindrade. Mycket intressant.


Inför årsmötet: Valberedningen är klar med sina förslag till nya och återvalda medarbetare.

Vi avslutar som vi brukar med fika i caféet. Föreningen bjuder på fika vid årsmöte.

 

Länsförsäkringar Bank och Försäkring kommer till oss den 7 april och informerar om sina respektive verksamheter. Vi hoppas på ett välbesökt möte med många frågor till informatören,

 

Vi försöker få några att åka på GMF:s årsmöte 31 mars-1 april ombord på färjan till Åbo.

 

Vår ordförande Ulf åker på RFS årsmöte i Malmö 10 – 11 maj.

 

Nästa styrelsemöte hos Gunilla Kahnborg den 14 april kl 17.

 

 

 

 

 

Vid skärmen:      Anita Styrenius