Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Ulf Erlandsson den 17 sept. 2014

 

Närvarande :  Ulf Erlandsson, Inger Furemo,  Anita Styrenius,  Moniqa Carlenstam och Barbro Fredriksson.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 

Torbjörn Persson och Niclas Östberg från Överförmyndarkansliet informerar oss om hanteringen  kring ensamkommande flyktingbarn. Vi får också information om den nya lagen, som berör Gode Män och Förvaltare. Den som träder ikraft 1 jan. 2015. Tillfälle till frågor.

Detta blir i september, återkommer med datum i medlemsbrev och annons i VT.

 

20 okt. träffar vi 2 handläggare från Socialtjänsten, som ska reda ut begreppen LSS, SOL och berätta för oss hur en biståndshandläggare arbetar. Tillfälle till frågor.

 

Vi hoppas att några från styrelsen kan åka på RGMF:s höstmöte i Nässjö 11 okt kl 10-17.

Sista anmälningsdag är 4/10.

 

Marsbäcken fick inte bidraget från Allmänna Arvsfonden. Verksamheten fortsätter dock, om än i mindre omfattning. Där finns möjligheter att hyra olika lokaler, ordna utomhusgrillning, fixa fika tex. Styrelsen funderar på detta.

 

Röda Korset har många verksamheter, vi tänker bjuda in representant därifrån till Luciakaffet.

Återkommer med datum.

 

Vi beställer studiematerial från RFS till styrelsemedlemmarna, kanske kan vi ordna en studiecirkel i ABF:s regi.

 

Nästa styrelsemöte hos Barbro Fredriksson 4 nov kl 17.

 

 

Vid skärmen: Anita Styrenius                                     Justerat: