Närvarande :  Ulf Erlandsson, Inger Furemo,  Anita Styrenius, Gunilla Kahnborg,  Moniqa Carlenstam,  Barbro Fredriksson och valberedningen: Per Jörgen Jensen och Gerd Lindros.

 

Mötet öppnades.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Dagordningen godkändes.

Vi hade Kjell Jönsson RGMF på medlemsmöte den 9 febr. Vi fick värdefull information om vad, som händer i förbundet, nya lagar och inspiration att jobba vidare, trots motgångar ibland.

Förbundet försöker få till en medlemsförsäkring och jobbar intensivt vidare på att förbättra gode männens villkor.

Den 18:e februari hade vi RFS, det andra riksförbundet, som vi också tillhör, på besök. 3 personer från olika verksamhetsområden inom förbundet har besökt Frivården, fängelset, för att få igång besöksverksamheten igen. De erbjöd sig att utbilda ev nya besökare till fängelset.  Kanske fick de några napp.

Medlemsbrev och ytterligare information om Redovisningskursen kommer inom kort.

Vi planerar ett medlemsmöte med inbjuden aviftshandläggare från  Socialförvaltningen och ev även

informatör från Färdtjänsten. Vi har fått signaler, som tyder på att vissa problem finns att utreda.

Föreningens årsmöte blir i år 23 mars kl 18.30 på Mejeriet som vanligt. Föreningen bjuder på fika i caféet efteråt.

 

RFS årsmöte i Norrköping 9-10 maj. Anmälan före 9 mars.

 

RGMF  årsmöte blir i Nässjö en lördag i maj.

 

Vi ska försöka närvara på båda riksförbundens årsmöten.

 

Nästa styrelsemöte hos Anita Styrenius 13 april kl 17.