Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Moniqa Carlenstam den 12 januari 2015.

 

Närvarande :  Ulf Erlandsson, Inger Furemo,  Anita Styrenius, Gunilla Kahnborg,  Moniqa Carlenstam och Barbro Fredriksson.

Mötet öppnades.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Dagordningen godkändes.

Lussekaffet den 2 dec med information från Röda Korset  hade lockat 17 medlemmar, vi undrar som alltid varför inte flera kommer på våra träffar. Vi, som var där fick en fin inblick i Röda Korsets omhändertagande  av våra flyktingar på Lysingsbadet och övrig verksamhet i vår kommun.

Röda Korset söker ständigt nya medhjälpare som besökare för  ensamma och som sjukhusvärdar.

Som vanligt ska vi bifoga ett informationsbrev till samtliga Gode Män och Förvaltare, som bifogas Överförmyndarens utskick i januari. 

Aktiviteter inför våren:

RFS kommer hit för kontakt med Frivården för att locka flera att bli besökare på fängelset.

Vi planerar bjuda hit Kjell Jönsson från RGMF för information om aktuellt läge i kontakterna med myndigheter.

Vidare informationer som vi önskar: Hur får man färdtjänst och varför får inte alla?

Kronofogden har säkert en del att berätta, liksom Försäkringskassan.

En redovisningskurs kommer att starta under våren på onsdagar. Inger håller i den.

Årsmötet blir i slutet på mars.

Nästa styrelsemöte den 23 februari hos Gunilla Kahnborg. Då bjuds även valberedningen in.