Styrelsemöte med Västerviks  God Man och Förvaltarförening  


Hos Barbro Fredriksson  18  november 2015.

 

 

Närvarande: Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes. Dagordningen godkändes.

I början av november hade vi  en givande information av de båda kuratorerna  Marina  Lundahl och Anna Segergren från Psykiatriska Kliniken. De informerade om olika psykiatriska tillstånd och hur de jobbar. 17 personer kom och lyssnade och ställde frågor. Bra att veta, vem man kan vända sig till vid eventuella problem.

 

Vi lägger upp planerna för Adventskaffet 7/12 på Mejeriet, tid som vanligt 18.30. Vi tänker oss att några  nya programideer  från våra  medlemmar.

 

Nästa styrelsemöte hos Moniqa Carlenstam den 11 januari kl 17.