Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Inger Furemo 19 april 2016.

                                                         


Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson. 

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

14 personer kom till årsmötet den 15:e mars på Mejeriet. Förutom sedvanliga mötesförhandlingar, så informerade Inger om våra två riksförbund. Vi hade en del att diskutera till kaffet med smörgåstårtan.    Till 2018 måste vi ha bestämt oss vilket förbund vi vill tillhöra. 

RFS har årsmöte i maj, styrelsen har beviljat Ulf Erlandsson och Per Jörgen Jensen att representera vår förening.

Medlemsmötet med hjälpmedelsinformation utgår, då informatörerna inte hade möjlighet att träffa oss på kvällstid.

Tisdag den 10:e maj planerar vi ett medlemsmöte med presentation av Rollkoll och förfrågan om intresse för studiecirkel med utgångspunkt från boken Gode Män och Förvaltare.

Vi går ut med ett medlemsbrev.

Styrelsen träffas 31 maj efter RFS årsmöte, för att höra vad som hänt

Första styrelsemötet för hösten blir båtfärd med styrelsemöte. Gunilla och Hugge inbjuder.

Det blir i augusti vid tjänligt väder. Vi tackar.