Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Anita Styrenius 22 februari 2016.

                                                         

Närvarande:  Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson,samt valberedningen: Per Jörgen Jensen och Gerd Lindros.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Årsmöte den 15:e mars kl 18.30 på Mejeriet. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, har vi en del annat vi behöver diskutera.  Vi beslutade skriva ut informationsblad till medlemmarna angående tillhörigheten i våra riksförbund. Årsavgiften för medlemskap i RGMF har stigit från 5 kr per medlem till 25 kr per medlem, och detta orkar inte föreningen med.  Dessutom har RFS, det andra riksförbundet krävt att vi ansluter övriga frivilliga samhällsarbetare i vår förening.  Detta senare är vi inte intresserade av.

 Vi spaltar upp för- och nackdelar med respektive förbund.

 Förtäring på årsmötet betalar föreningen. I år tänkte vi inhandla en smörgåstårta och ta med eget kaffe.  Vi tror att vi får igång bättre samtal på så vis.

Programpunkter för våren: Medlemsmöte med information om hjälpinsatser i hemmet blir någon gång i april. Studiecirkeln ”Gode män och förvaltare” planeras till april och sker i samarbete med ABF.

Valberedningen är i färd med att hitta nya medarbetare, eller föreslå omval av befintliga.

Vi går ut med ett medlemsbrev minst 14 dagar före årsmötet.

Vi beslutade föreslå årsmötet en höjning av årsavgiften 2017 till 200 kr.

Nästa styrelsemöte hos Inger Furemo, hon återkommer med tidpunkt.