Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Moniqa Carlenstam den 11 januari 2016.

                                                         

Närvarande:Ulf Erlandsson,  Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Dagordningen godkändes.

Det årliga adventskaffet med besök och information av vår Överförmyndare Berit Johansson lockade 17 medlemmar.  Bra information, gott tilltugg och god stämning.

Vi bestämde att ha årsmötet i början av mars.

Nästa styrelsemöte  kallar vi valberedningen och diskuterar dagordningen för årsmötet.

Program under våren: Studiecirkel med utgångspunkt från boken: ”Gode Män och Förvaltare”.  Vidare söker vi information kring: Hjälpinsatser i hemmet för behövande.

Vi tänker oss arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Hur fungerar hjälpen? Vem initierar?

Moniqa undersöker detta.

 

Nästa styrelsemöte onsdag den 17 februari kl 17 hos Anita Styrenius.