Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Ulf Erlandsson 8 november 2016.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson.

Dagordningen godkändes. Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Studiecirkeln kring boken Gode Män och Förvaltare är avslutad. Alla deltagare var mycket nöjda och vill gärna se en fortsättning. Vi gör gärna om den. 

 Vi tänker starta en redovisningskurs efter nyår, meddelande kommer. Per Jörgen Jensen visar hur man sparar sina redovisningar på bästa sätt.

 Vi lade upp planerna för adventskaffet på Mejeriet den 5:e december kl 18.30. Inbjudan till Överförmyndarkansliets personal. Vi ser fram emot fina diskussioner och bra möten. Glögg, lussekatter och pepparkakor mm utlovas. 

 Idéer inför våren: Ordna ”pratkvällar” med en enkel fika. Vi tror att många har behov av erfarenhetsutbyte. 

 Under övriga frågor: Styrelsen beslutade föreslå årsmötet en höjd årsavgift: 300 kr från 2018. 

 Nästa styrelsemöte hos Moniqa Carlenstam den 17 januari kl 17.