Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Anita Styrenius 13 september 2016.


Närvarande:Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Inger, Gunilla och Barbro har varit på RFS upptaktsmöte för hösten i Växjö.

Allmän information om förbundets verksamhet. Rapport från mötet kommer.

Studiecirkeln, som baserar sig på boken ”Gode män och förvaltare” har startat. 9 diskussionsvilliga deltagare löser problem tillsammans.

Vi har 4 anmälningar till redovisningskurs, som startar 22 september kl 18.30 på ABF-lokalen.

Sedvanligt adventskaffe blir i år 6 december. Vi planerar bjuda in personal från Överförmyndarkansliet.

Nästa styrelsemöte hos Ulf Erlandsson tisdag 8 november kl. 17.