Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Gunilla Kahnborg

 tisdag den 22 augusti 2017.
                                                 

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius,  Barbro Fredriksson och Moniqa Carlenstam.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

RFS erbjuder styrelseverkstad i Storebro i oktober. Vi anmäler 4 personer.

Inger kontaktar RFS kansli för att få hit Helene Ericsson, inspiratör. Vi behöver få lite idéer inför introduktion av nya grupper av frivilliga samhällsarbetare.

Anita frågar på Sparbanken, om föreningsbidrag. Enbart lokalhyran tär på våra resurser.

Vi diskuterar olika program för stormöten.  Medlemmarna verkade gilla studiecirkel-formen.

Något att fundera på.