Styrelsemöte med Västerviks God Man och Förvaltarförening hos Moniqa Carlenstam 

17 januari 2017.                                               

Närvarande: Ulf Erlandsson,  Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson, samt inbjudna Per Jörgen Jensen, valberedningen och Svea Johansson god man för ensamkommande. 

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Vårt adventskaffe uppskattades av 12 personer. Niclas Östberg från Överförmyndarkansliet informerade om aktuellt läge.  Vi hade önskat att flera ville delta.

Nästa gång får vi ta upp anmälan, svårt att beräkna hur många som kommer.

Föreningen har varit ansluten till 2 riksförbund, RFS och RGMF.

Styrelsen anser inte att vi har råd att vara anslutna till 2 riksförbund, årsavgiften och försäkringspremien har höjts väsentligt för RGMF. Styrelsen finner att fördelarna överväger för RFS och föreslår årsmötet att föreningen i fortsättningen endast ska tillhöra RFS.

Svea Johansson försöker få igång ett föredrag om ensamkommande flyktingbarn och de problem som finns vid integreringen i svenska samhället. Svea söker kontakt med olika experter på området.

Inger pratar med ABF om tid för ny studiecirkel, återkommer med besked.

Detsamma gäller redovisningskurs.

Årsmötet blir i år den 14:e mars kl 18.30 på Mejeriet.

 

Nästa styrelsemöte ev. före årsmötet, om behov uppstår, annars efter årsmötet.