Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Moniqa Carlenstam den 14 november 2017.    

                                             

Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius,  Barbro Fredriksson och Moniqa Carlenstam.

 

Dagordningen godkändes.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 

Gunilla, Inger, Anita och Barbro har varit på styrelseverkstad i Storebro. RFS arrangerade i samarbete med ABF.  Gunilla Sundblad och Tomas Karlsson från RFS ledde kursdagen.

Kursdeltagarna (ca 20 st) från norra länsdelen försökte lösa ett gemensamt problem:

Dålig tillslutning på våra föreningsträffar.  Vi fick med oss ett antal verktyg, tips från kursledningen.

ABF representerades av Maggan Johansson och Maritha Karlsson. Föreningen har ett samarbetsavtal med ABF.   Efter en god lunch fortsatte arbetet under eftermiddagen.

 

Den 7 november hade vi informationsmöte med vår Överförmyndare Niklas Östberg.

Han berättade för oss vad framtidsfullmakt innebär, hur det är tänkt att fungera. Glädjande nog kom 22 personer vid detta tillfälle.

 

Den 5 december har vi adventskaffe på Mejeriet som brukligt är. Vi bjuder på glögg, pepparkakor, kaffe och lussebullar. Det brukar vara populärt, vi hoppas på stor tillslutning.

 

Nästa styrelsemöte hos Ulf 16 januari kl 17.