Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Anita Styrenius  tisdagen den 

3 oktober  2017.

                                                      

Närvarande:  Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius, Moniqa Carlenstam, Barbro Fredriksson. Delges Ulf  Erlandsson ej närvarande.

 

Dagordningen godkändes.

 

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

 

Inger: Vi väntar på att RFS ska höra av sig med datum för informationsträff här hos oss,

inför anslutningen av flera grupper frivilliga samhällsarbetare.

Vi välkomnar Niclas Östberg, som ny överförmyndare, börjar sin nya tjänst inom kort.

Vi tänker be honom hålla föredrag över ämnet ”framtidsfullmakt”. Vi behöver veta mera.

Hur fungerar det,  kan det bli bättre?

 

21 oktober åker Inger, Gunilla, Barbro och Anita till Storebro på styrelseverkstad.

 

Nästa styrelsemöte hos Moniqa Carlenstam den 14 nov. kl 17.