Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Ulf Erlandsson 16 januari 2018


Närvarande: Ulf Erlandsson, Inger Furemo, Gunilla Kahnborg, Anita Styrenius,  Barbro Fredriksson och Moniqa Carlenstam.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

16 personer kom till vårt Adventskaffe, vi hade en trevlig pratkväll och knöt en del nya kontakter.

Per Jörgen och Ulf åker på RFS årsmöte i Sthlm den 6 maj.

Vi planerar för ny redovisningskurs i God Man redovisning. Inger kontakter ABF.

Via medlemsbrev ska vi undersöka om intresse finns för studiecirkeln: ”God man och förvaltare, problem och lösningar”

Anita undersöker vilka personer, som kan tänkas basa över de nya medlemsgrupper, som vi

ska knyta till oss. Vi tänker lämna broschyr och information om vår styrelse, för ev.  nya medlemmar. Vi erbjuder vår hjälp vid problem, mentorskap.

Nästa styrelsemöte hos Barbro den 20 februari kl 17. Då bjuder vi även in vår valberedning inför årsmötet.