Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Ulf 27 augusti 2019.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Gunilla Kahnborg, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Per Karlsson.

Mötet öppnades.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Samarbetsavtalet med ABF är tydligen oklart.

 Ny ledare för ABF är Mikael Kindman, verksamhetsutvecklare. Inger tar kontakt med honom för att höra hur det ligger till.

Hur kan vi hyra lokalen? Hur kommer vi in? ABF-lokalen är inte bemannad varje dag.

 

Vi försöker få till en informationskväll med Niclas Östberg och Anna Öberg. Återkommer med information i medlemsbrev.

Detsamma gäller redovisningskurs.

 

Nästa styrelsemöte 24 september kl 17  hos Inger Furemo.