Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Anita 6 november 2019.Närvarande: Ulf Erlandsson, Gunilla Kahnborg, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Per Karlsson.

Mötet öppnades av Ulf Erlandsson.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Informationskvällen 15 oktober var mycket givande. I sista stund fick vi en programändring:

Anna Öberg var förhindrad. Vi kontaktade Petersons begravningsbyrå, har de någon som kan informera om problem vid dödsfall.

Kvällens föreläsare blev: Raoul Widerström och Överförmyndaren Niclas Östberg. Vi fick bra matnyttig information kring ämnet och möjlighet att ställa frågor. 23 personer närvarade. Diskussionerna fortsatte i kaféet efteråt.

Nu sätter vi igång med en redovisningskurs, ber ABF ordna datorer.

Adventskaffe: Gunilla frågar på Smedjan om alternativ.


Nästa styrelsemöte 22 januari 2020 kl 17 hos Per Karlsson Esplanaden 27.