Styrelsemöte med Västerviks Frivilliga samhällsarbetare hos Per Karlsson 22 januari 2020.

Närvarande: Ulf Erlandsson, Gunilla Kahnborg, Inger Furemo, Anita Styrenius, Monica Ohlman, Per Karlsson.

Mötet öppnades av Ulf Erlandsson.

Dagordningen godkändes.

Protokoll från tidigare styrelsemöte godkändes.

Adventsträffen på Smedjan var mycket lyckad, det gör vi gärna om. 19 medlemmar kom och åt god gröt med skinksmörgås, kaffe och många juliga tillbehör.

Redovisningskurs närmar sig. Vi får nog ha med oss egna bärbara datorer. Struligt med ABFs datorer.

Vi försöker få till ett studiebesök på Vapengränd. Inger håller i det.

Studiecirkel med utgångspunkt från ”problem och lösningar”av Tommy Hansson, kan vi ordna.

Information om skuldsanering på Hotellet den 4 mars kl 8-12 är fullbokad.

Årsmötet blir 19 mars kl 18.30 på Mejeriet. Kent är mötesordförande och föreningen bjuder på fika i caféet efteråt. Kallelse går ut till alla medlemmar i god tid.


Nästa styrelsemöte hos Monica 26 februari kl 17.