VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  VÄSTERVIKS GOD  MAN OCH  FÖRVALTARFÖRENING  2014.

 

Föreningen hade vid årsskiftet cirka 70 medlemmar och  har under året haft 6 styrelsemöten, 3 på våren  och 3 på hösten.

Medlemsbrev har sänts ut till medlemmarna 2 gånger under året med aktuell information.

Föreningen har även en hemsida, som  administreras av Per Jörgen Jensen.

Besöksgruppen på Fängelset söker nya medarbetare, så verksamheten ligger nere för närvarande.

 Vi besökte Habiliteringen i Västervik under februari och fick en god inblick i hur man habiliterar 

funktionshindrade.

Vid årsmötet i mars, under ledning av Kenth Nilsson, fick föreningen 2 nya styrelseledamöter: Moniqa Carlenstam och Barbro Fredrikssson. Efter sedvanliga förhandlingar och avtackning av styrelsemedlemmen Monica Ohlman, med ett fång tulpaner, så bjöd föreningen på fika i caféet i bottenvåningen.

I April hade vi besök av Länsförsäkringar, Bank och Försäkring, 2 medarbetare informerade oss om deras båda verksamheter och varför man ska välja just dom!

I September hade vi besök av Niclas Östberg och Maria Gross från Överförmyndarenheten, vi fick information om ensamkommande flyktingbarn. Givande.

I oktober träffade vi  Katarina Alsenhed, biståndshandläggare från Socialförvaltningen. Hon redde ut de olika personkretsarna, som omfattas av LSS  åt oss. Bra att veta var man ska vända sig vid behov av utökad service för våra huvudmän.

3 personer ur styrelsen besökte  RGMF:s höstmöte i Nässjö och fick information om nya lagen, som trätt i kraft 1 jan 2015, som bla a ger oss Gode Män rätt till utbildning,

I december har vi alltid Lussekaffe med någon inbjuden gäst, i år hade vi bjudit in Röda Korset.

2 representanter berättade för oss om Röda Korsets verksamheter, såsom besökare av ensamma, sjukhusvärdar och det stora arbetet de utför med våra flyktingar ute på Lysingsbadet. De utför ett stort arbete i det tysta verkligen.

 

Styrelsen för Västerviks God Man och Förvaltarförening