Västerviks God Man och Förvaltarförening.

Verksamhetsplan 2014.


Medlemsantalet är fn 80 personer. Ungefär 20 st är aktiva i föreningen.

Vi fortsätter att träffas för medlemsinformationer 2-3 gånger per termin, då vi

bjuder in föreläsare, som kan vara av intresse.

Styrelsen träffas ca 3 gånger per termin.

Under februari i år har vi besökt Habiliteringen i Västervik och fått information

om verksamheten av Ann-Katrin Moldenius.

Årsmöte på Mejeriet den 17 mars.

Plats och tid finns för en ytterligare redovisningskurs i ABF:s lokaler.

7 April har vi bjudit in Länsförsäkringar Bank och Försäkring.

Vi har etablerat kontakt med Marsbäcken Friluftsgård. Tankar finns att vi

ska kunna träffas därute ev. med huvudmän.

Sommaruppehåll juni – augusti.


Efter sommaren ses vi igen till en kreativ höst, med många bra idéer.

Ytterligare en redovisningskurs, och planerad inbjudan av Kjell Jönsson

från God Man Förbundet.

Året avslutas som vanligt med vårt populära Adventsfika.


Västervik 14 mars 2014