VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR  VÄSTERVIKS GOD  MAN OCH  FÖRVALTARFÖRENING  2015

 

Styrelsen för Västerviks God Man och Förvaltarförening får härmed  avge följande verksamhetsberättelse för 2015.

 

Styrelsen består av:

Ordförande                                   Ulf Erlandsson

Vice Ordförande                         Gunilla Kahnborg

Kassör                                          Inger Furemo

Sekreterare                                   Anita Styrenius

Ledamot                                       Moniqa Carlenstam

Suppleant                                     Barbro Fredriksson

 

Föreningen hade vid årsskiftet cirka 70 medlemmar och  har under året haft 6 styrelsemöten.

Medlemsbrev har sänts ut till medlemmarna 5 gånger under året med aktuell information.

Föreningen har även en hemsida, som  administreras av Per Jörgen Jensen.

Årsmöte hölls i mars under ledning av Kenth Nilsson, då delar av styrelsen omvaldes.

Besöksgruppen på Fängelset söker nya medarbetare, så verksamheten ligger nere för närvarande.

Under året har vi haft 5 medlemsmöten med olika teman, som kan vara av intresse.

Aktiva medlemmar per träff är högst 10-12  personer. Undantaget  Adventsfika, som lockade 17 personer. Styrelsen är öppen för förslag till temakvällar.

 

Föreningen erbjuder hjälp med redovisningskurs vid behov.

 

 

 

 

Styrelsen för Västerviks God Man och Förvaltarförening

 

 

 

Ulf Erlandsson ordförande                  Inger Furemo kassör                 Anita Styrenius sekreterare

 

 

 

Gunilla Kahnborg v Ordförande         Moniqa Carlenstam ledamot     Barbro Fredriksson suppleant