Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:


Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare 2023-01-19 God fortsättning! Nytt år nya möjligheter.
Här kommer årets första medlemsbrev med information! Medlemsavgift 300 kronor/år försäkring ingår Ansvarsförsäkring går att teckna 205 kronor/år Uppge ditt personnummer på inbetalningskortet. Nytt från och med i år så gäller ansvarsförsäkringen 3 år efter avslutat uppdrag. Betalas till plusgiro 2 97 76-2 Vi återkommer med datum för vårens medlemsträffar när vi har gjort klart programmet.
Hjärtligt välkommen! Styrelsen


 Nu finns medlemsbrev: NR: 1,2 för 2020 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 2020 Nr: 1

 Årsmötesprotokollet: 2019 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll