Välkommen till Frivilliga samhällsarbetare i Västervik


INFO:


Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare  

Här kommer årets andra medlemsbrev med information.
Medlemsavgift 300 kronor/år Ansvarsförsäkring 155 kronor/år, vilken är frivillig Betalas in på plusgirokonto 2 97 76-2 Personnummer antecknas på inbetalningskortet.

23 mars 2022 Medlemsmöte i ABF:s lokaler Storgatan 4, klockan 18.30 Dataprogrammet Godman redovisning Bekanta dig och pröva på eller förkovra dig i programmet Boken, problem och lösningar för gode män och förvaltare kommer vi också att bekanta oss med, den handlar om problem, som vi som gode män, förvaltare kan stöta på i vårt utövande och exempel på lösningar av dessa.
Ytterligare tre träffar om detta kommer att anordnas i april den 6,13 och 27 april 2022.

Anmälan till Anita Styrenius, Inger Furemo 20 april 2022 Årsmöte Mejeriet klockan 18.30 Sedvanliga årsmötesförhandlingar Föreningen bjuder på förtäring Anmälan till Anita Styrenius 070 684 81 20, Inger Furemo 070 314 39 65 Välkommen! Styrelsen


 Nu finns medlemsbrev: NR: 1,2 för 2020 under fliken medlemsbrev

Nu finns protokoll:  från styrelsemöten 2020 Nr: 1

 Årsmötesprotokollet: 2019 under fliken protokoll 
MEDLEMSBREV / INFO

 Nu finns medlemsbrev 1 för 2017 under fliken medlemsbrev

Nu finns det  styrelseprotokoll  för 2017  att läsa under fliken protokoll