Vilka vi är


 Ordförande:

Ulf Erlandsson tele: 070-485 62 38   Epost till Ulf Erlandsson

 Sekreterare:

Anita Styrenius tele: 0490-174 84 eller 0706-848120 Epost till Anita Styrenius

 Kassör:

 Inger Furemo tele: 0490-345 35 eller 070-314 39 65 Epost till Inger Furemo

 Ledamöter:

 Monica Carlenstam 0738-82 45 67

Gunilla Kahnborg tele: 070-595 21 86 Epost till Gunilla Kahnborg

Suppleiant till styrelsen

Barbro Fredriksson tele: 0738-39 28 91 Epost till Barbro Fredriksson

 Revisorer:

 Yvonne Andersson tele: 0490-202 36 Epost till Yvonne Andersson

 Margaretha Wigren tele: 070-6778232 Epost till Margaretha Wigren

 Revisorsuppliant: 

 Vakant

 Valberedning:

 Per-Jörgen Jensen tele: 0490-75 01 07 eller 0733-28 73 30 Epost till Per-Jörgen Jensen

 Gerd Lindroos tele: 0490-345 08 eller 070-331 89 65 Epost till Gerd Lindroos

 Webbmaster:

 Per-Jörgen Jensen  tele: 0490-75 01 07 eller 0733-28 73 30 Epost till Per-Jörgen Jensen