Myndigheter

Skatteverket

Tele: 0771-567 567

Hemsida

Försäkringskassan

Tele: 0771-524 524

Hemsida

Pensionsmyndigheten

Tele: 0771- 776 776

Hemsida

Kronofogdemyndigheten

Tele: 0770-73 73 00

Hemsida


Sjukvården

Västerviks Sjukhus

0490-86 000

Hemsida

EsplanadensVårdecentral

0490-87 000

Stora Trädgårdsgatans Vårdcentral

0490-860 12


Föreningar

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Tele: 08-556 068 30

Hemsida

Riksförbundet

Gode Män och Förvaltare

Hemsida

Linköpings Godman och Förvaltarförening

Hemsida


Västerviks Kommun

Överförmyndarkansliet i Västervik

Adress:
Återvändsgatan 13 
593 80 Västervik.  

Tele/Exptid Må-to 10-12.
Samma telenr som tidigare 
0490-25 41 04.
0490-25 40 30.
Faxnr 0490-25 40 28.


Västerviks Kommun

Tele:0490-25 40 00

Hemsida

Utredningsenheten för Äldre- och funktionsnedsatta

Äldreomsorgen
måndag-fredag
10.00-12.00 samt
13.30-14.30 måndagar,onsdagar och torsdagar
Telefon: 0490-25 50 51

Omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning måndagar-fredagar 
kl 10.00-12.00
Telefon 0490-25 50 45