Vilka vi är


 Ordförande Ulf Erlandsson tel: 070-485 6238 mail: uerland@outlook.com

 Kassör Inger Furemo tel: 070-314 3965 mail: inger.furemo@telia.com 

Sekreterare Anita Styrenius tel: 070-684 8120 mail: anita.styrenius@gmail.com

 Ledamot Bo Sander tel: 073-020 4704 mail: bojerusalem@gmail.com Ledamot 

Ulrika Håkansson tel: 072-565 7159 mail: ullis1969@live.se 

Suppleant Per Karlsson tel:070-759 6170 mail: per6226@gmail.com 

Revisor Meg Engström Karlsson tel: 070-224 8553 mail: meg.karlsson@hotmail.com 

Valberedning Per Jörgen Jensen tel: 073-328 7330 mail: pjj@telia.com Valberedning Gerd Lindroos tel: 070-331 8965 mail: gerd.lindroos@outlook.com