Årsmöte och konferens

 

I månadsskiftet mars-april hade RGMF årsmöte och konferens ombord på MS Galaxy på kryss till Åland och Åbo. God mat, bra sjöväder, vacker skärgård och framför allt bra diskussioner och beslut för att utveckla vår verksamhet.

Här en sammanfattning av det som hände och beslutades utanför själva årsmötet, tyvärr försenad på grund av tekniska problem. Årsmötesprotokollet kommer till er så snart det är justerat.

 Vi gläds åt att utredningen "Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare" nu har blivit proposition och att en del lagändringar nu är på gång. Vi menar dock fortfarande att hela verksamheten som rör ställföreträdare måste göras om från grunden. Därför kommer vi att begära företräde inför Riksdagens socialutskott.

 

Styrelsen fick i uppdrag att prioritera följande punkter i sitt arbete:

Försäkringsfrågan som har högsta prioritet

Utbildningsfrågan där RGMF anser att utbildningen ska vara obligatorisk för alla gode män/förvaltare.

Arvodessystemet som behöver göras om från grunden

Likvärdighet i hela landet när det gäller punkterna ovan

Hemsidan: Info skickas till föreningarna  när hemsidan är klar

Media: Det är viktigt att förbundet och medlemsföreningarna syns och hörs i media. Förbundet kommer därför att skicka ut centrala argument till föreningarna, som i sin tur kan använda detta underlag  i lokala media.

Säkerhet:  Christer Vindeby fick i uppdrag att formulera förslag om säkerhet för ställföreträdarna att skickas ut till medlemsföreningarna. Förslaget skickas ut tillsammans med årsmötesprotokollet.

Höstmöte Ett höstmöte kommer att anordnas med GMF Vetlanda som arrangör. Mer information kommer framöver. Kom gärna med tips på teman till mailadress

leif. christiansson@gmail. com tel 0733-825232

Nästa punkt på programmet var att de närvarande föreningarna gav varandra tips o sådant som fungerar bra i hemmakommunen. Listan blev lång, här är några axplock:

Erfarna gode män blir mentorer för nya gode män i samarbete med överförmyndaren

Begravningsentreprenörer har stor erfarenhet vad gäller arvsskifte och annan familjejuridik

Ska godmanskapet upphöra vid huvudmannens död?

Samverkan  med FSÖ (Sveriges Förenade Överförmyndare)

Skapa en positiv syn på gode män genom att gå ut i media

Gemensam lunch med andra gode män då och då

Bra IT-lösningar kan du få information om genom att kontakta GMF Södertörn på mailadress:

erik.hilding@gmail.com  tel 070-2355901

 

 

Hälsningar

Styrelsen