Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare Västervik 2021-01-13

Här kommer årets 1:a medlemsbrev med information!

Vi hoppas ju alla på, att vi så snart som möjligt ska kunna återgå till ett normalt liv, men ännu kan vi inte göra detta.

Vi får följa restriktionerna och hoppas på det bästa. Först det gamla vanliga!

Årsavgiften 300 kronor betalas till plusgirokonto 2 97 76-2 olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften. Extra försäkring går att teckna! Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 155 kronor/år, en höjning med 10 kronor/år, ange personnummer på inbetalningskortet.

 Inbetalas till plusgirokonto 2 97 76-2 När tillfälle ges och vi kan återuppta våra träffar, så återkommer vi med information.

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Vår hemsida: www.vgodmanf.se www.rfs.se 

Vårt Riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare. Vänliga hälsningar Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare/Styrelsen

Ulf Erlandsson Ordförande 070-485 62 38

Gunilla Kahnborg Vice ordförande 070-595 21 86

Inger Furemo Kassör 070-314 39 65

Anita Styrenius Sekreterare 070-684 81 20 Monica 

Ohlman Ledamot 076-858 00 51

Per Karlsson Ledamot 076-181 50 07