Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

 

2017-04-10

 

Här kommer nu årets andra medlemsbrev med information!

 

Extra försäkring går att teckna!

Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring 130 kronor per år

Betalas till plusgiro 2 97 76-2, med angivande av personnummer på inbetalningen.

 

God man och förvaltare problem och lösningar

Studiecirkel kan anordnas, om intresse finns, som handlar om intressanta fall som en god man eller förvaltare bör kunna lösa på ett bra sätt.

Problem och lösningar med gemensam diskussion.

Kom gärna med förslag på ämnesområden som du är intresserad av!

 

Föreningen har nu öppnat upp för andra grupper av frivilliga samhällsarbetare och vi planerar att få hit en representant från Riksförbundet RFS till Västervik för att informera om vad det innebär och hur vi startar upp.

 

Godman redovisning, dataprogrammet som gör din redovisning enkel, trygg, komplett och rolig. Oavsett du är nybliven god man eller förvaltare

underlättar det ditt dagliga arbete med god man – förvaltarskapet.

Kom och pröva på!

Plats:   ABF:s lokaler, Storgatan 51, 593 33 Västervik

Tid:     Torsdagar 18.30, med början  den 27 april 2017   

Ring eller maila om du är intresserad, även du som redan har visat intresse och anmält dig. 

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65

 

Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

 

Hemladdning av godman redovisning www.godman.se

Pröva på tid 30 dagar och vid köp, med uppgivande av kod, 15% rabatt

Koden får du av Inger Furemo

Vår hemsida: www.vgodmanf.se

Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män och förvaltare

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar

Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare