VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄSTERVIKS GOD MAN OCH FÖRVALTARFÖRENING 2013.Föreningen har under året haft 6 styrelsemöten, 3 på våren och 3 på hösten.

Årsmötet i mars under ledning av Kenth Nilsson.

Styrelsen fick en ny medlem, Gunilla Kahnborg, sedan Kenth Nilsson avgått.

Efter sedvanliga förhandlingar och avtackning av Kenth Nilsson, styrelseledamot, bjöd föreningen på fika i caféet i bottenvåningen.

God Man förbundets årsmöte i Göteborg besöktes av Sekr.

Detta förbund arbetar för att förbättra vår situation som gode män. Separat information finns om förbundets programförklaring

Föreningen är även ansluten till RFS Riksförbund (Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare)

Tyvärr hade ingen i styrelsen möjlighet att närvara på RFS årsmöte, som hölls i Umeå.

Medlemsmöten:

Kommunens skuldrådgivare Anna Öberg informerade oss om skuldsanering. Mycket intressant och givande. Bra att veta var man ska vända sig när problem uppstår.

Under hösten genomförde vi en redosvisningskurs i God Man redovisning under ledning av Inger Furemo i samarbete med ABF. 9 personer deltog, vi hade 6 kurstillfällen. Vid intresse ordnar vi gärna ytterligare kurser.


Besöksgruppen på Fängelset söker nya medarbetare, trots det har man genomfört planerade besök.


I december hade vi vårt sedvanliga adventskaffe med härliga diskussioner. Vår nye överförmyndare Torbjörn Persson presenterade sig. Trevligt. Vi fyllde lokalen och fick tillfälle att ställa frågor, samtidigt som vi njöt av glögg och pepparkakor mm.

Med på mötet var också Ulrika Pecher, som representerar Föreningar i Tjust. Några eldsjälar har tänkt sig få fart på Friluftsgården Marsbäcken, genom donation från Allmänna Arvsfonden. Vår förening har visat sitt intresse. Detta innebär inga ekonomiska åtaganden.


Under året har 5 medlemsbrev skickats ut till våra medlemmar med aktuell information.

Föreningen har en hemsida www.vgodmanf.se som administreras av Per Jörgen Jensen.

Här finns även länkar till myndigheter och tex God Man förbundet och RFS riksförbund.


Styrelsen förVästerviks God Man och FörvaltarföreningUlf Erlandsson Inger Furemo Anita Styrenius

Ordförande kassör sekreterare.Monica Ohlman Gunilla Kahnborg

ledamot ledamot