Medlemsbrev Västerviks God Man och Förvaltarförening april 2013.

Snön smälter och vi har sköna soliga dagar, följda av kalla nätter våren är på väg!

God Man förbundets årsmöte i Göteborg den 13 april besöks av vår sekreterare Anita Styrenius.

Föreningen inbjuder till medlemsmöte med information av kommunens skuldrådgivare Anna Öberg den 22 april kI.18.30 på Mejeriet. Vi hoppas även få en rapport från God Man Förbundets årsmöte av sekreteraren. Vi avslutar med gemensam fika i caféet på bottenvåningen. Varmt välkomna!

Har Du några problem med Ditt Godmanskap, så kan Du alltid ta kontakt med någon i styrelsen och få råd och hjälp, är det flera, som har samma problem kan vi ta upp det på ett medlemsmöte.Hör gärna av Dig.

Du, som löst den extra riskförsäkringen å 130 kr glöm inte förnya den genom inbetalning till föreningens pg konto 297 76 -2.

Vi påminner också om medlemsavgiften ä 150 kr.

Gå in på vår hemsida, mycket nytt har hänt, Per Jörgen Jensen är webbmaster.

Där finns länk till God Man Redovisning bl.a. Det går att ladda hem redovisningsprogrammet. På prov för att testa. Sedan kan Du anmäla Dig till den kurs, som startar när tillräckligt många anmält sig.

Hälsningar Styrelsen