MEDLEMSBREV SEPTEMBER MÅNAD 2013

 

Västerviks God man- och Förvaltarförening 2013-09-24

Här kommer nu årets fjärde medlemsbrev!

Sommaren lider mot sitt slut och den var som vi hoppades varm och skön. Nu kommer höstens första medlemsbrev med information.

 

Vi har planerat en medlemsträff på Habiliteringen. Vi förmodar att en del av er medlemmar har huvudmän som lyder under LSS och har rätt till habilitering   

Av latinets Habi´litas, skicklighet. Habilitera sig, styrka sin skicklighet. Habiliteringen är en specialistresurs för personer med varaktiga funktionshinder.

I november månad, datum meddelas senare, ska vi träffa Ann-Katrin Moldenius, som är verksamhetschef på Habiliteringen här i Västervik. Hon informerar då oss om vad habiliteringen kan göra för våra huvudmän.

 

Godman redovisning är programmet som gör din redovisning enkel. Vill du sätta dig in i programmet, har du nu möjlighet, att under 4 torsdags kvällar, med start i mitten av oktober, göra detta,

Det måste vara ett visst antal intresserade för att starta kursen.

Vi håller till i ABF:s lokaler, där det finns datorer. Kursen är avgiftsfri.

Anmäl ditt intresse till Inger Furemo, telefon 0490-345 35, 070-314 39 65

 

Programmet Godman redovisning  köper du genom att besöka www.godman.se där du laddar hem det till din dator, medlemmar får 15 % rabatt på priset, genom att uppge en kod som tillhandahålles av Inger Furemo.

Det går också att få prova det i 30 dagar innan du bestämmer dig.  

 

Adventskaffe måndagen den 9 december Vi träffas på Mejeriet klockan 18.30 

 

Besöksgruppen på häkte och anstalt vill gärna ha fler medlemmar intresserade av att ingå i denna verksamhet.

Kontakta Birgitta Hederberg 0490-143 15

 

Extra försäkring går att teckna

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2013-04-01 –2014-03-31 och kostar 130 kronor per år, inbetalas till plusgiro 2 97 76-2, ange ditt  personnummer på inbetalningskortet.      

 

Har vi din E:post adress?  Eller har du ändrat den?  Meddela!  inger.furemo@swipnet.se

Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via E:post

 

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på häkte och anstalt

 

www.vgodmanf.se vår hemsida som är under upparbetning, besök den och få information

www.rfs.se

www.gmfforbundet.se

 

Vänliga hälsningar Västerviks God Man och För