MEDLEMS INFO:



MEDLEMSBREV JUNI MÅNAD 2013


Västerviks God man- och Förvaltarförening 2013-06-03


Här kommer nu årets tredje medlemsbrev!

Med hopp om en varm och skön sommar, kommer information inför hösten!


Vi hade en träff april månad om skuldsanering, som var intressant och uppskattades av medlemmarna, som kom till Mejeriet.

Kontakta kommunens representant om det är aktuellt för dina huvudmän att söka skuldsanering.


Statens offentliga utredningar SOU 2013:27

Betänkande av Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare.

Experterna och den sakkunniga har i huvudsak ställt sig bakom den särskilde utredarens överväganden och förslag. Utredningsuppdraget är slutfört.

Hela utredningen går att läsa www. Riksdagen.se SOU 2013:27

Utredningen är långt ifrån tillräcklig enligt GMF förbundet.

Förbundet kommer därför i remissbehandlingen att begära att en ny grundläggande utredning görs snarast.


Medlemsavgiften 150 kronor per år inbetalas till plusgiro 2 97 76-2

Försäkring ingår.


Extra försäkring går att teckna

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2013-04-01 –

2014-03-31 och kostar 130 kronor per år, inbetalas till plusgiro 2 97 76-2, ange ditt personnummer på inbetalningskortet.


Bokföringsprogrammet Godman redovisning www.godman.se

Du som vill lära dig att använda programmet, kan anmäla dig till Inger Furemo. Vi som använder det är otroligt nöjda, det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen, och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, Överförmyndaren.


Vi planerar att anordna träffar under hösten, om tillräckligt många anmäler sig, där du kan sätta dig in i programmet och upptäcka dess möjligheter, att enkelt bokföra inkomster och utgifter och sedan på ett kick få fram årsredovisningen. rätt in, rätt ut!!!!

När du köper programmet ges rabatt, med angivande av kod, som kassören tillhandahåller.

Hör av dig till Inger Furemo telefon 0490-345 35, 070-314 39 65.


Har vi din E:post adress? Inger Furemo vill gärna ha den: inger.furemo@swipnet.se

Det är så mycket enklare (och billigare) att hålla kontakten via E:post

Våra riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.vgodmanf.se, vår hemsida som är under upparbetning. Gå in och titta!

www.rfs.se

www.gmfforbundet.se


Vänliga hälsningar Västerviks God Man och Förvaltarförening/Styrelsen