Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare

2018-09-26

Här kommer nu årets tredje medlemsbrev med information!

Efter rekordsommarens värmebölja, återkommer vi nu med friska tag!

Vi har haft kontakt med Korallens äldreboende Långrevsgatan, Västervik angående information och visning av boendet! Korallen är ett äldreboende och nu efter om- och tillbyggnad även Trygghetsboende. För att få Trygghetsboende ställer man sig i kö hos Bostadsbolaget och sökande måste ha fyllt 65 år.

Lunchmöte tisdagen den 9 oktober 2018, klockan 12.30 Information av personal och chans till frågor runt boendet Lunch och information! Anmälan till någon av styrelsemedlemmarna.

Bli stödperson inom psykiatrisk tvångsvård, förfrågan från Patientnämnden ersättning utgår, upplysning och anmälan till Inger Furemo.

Information och hantering av godman redovisnings programmet finns möjlighet att ordna, om tillräckligt stort antal medlemmar anmäler sig Plats: ABF, Storgatan 25 Västervik Anmäl dig till Inger Furemo telefon 070-314 39 65 eller inger.furemo@telia.com.

Studiecirkel runt problem och lösningar finns också möjlighet att ordna. Vi utgår från studiematerialet Problem & Lösningar Vi återkommer med program på höstens medlemsträffar, så snart vi har spikat dessa.

Extra försäkring går att teckna! Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring och kostar 130 kronor/år. Ange personnummer på inbetalningskortet. Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

Har vi din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo på mail inger.furemo@telia.com 

Hemsida:www.vgodmanf.se Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare www.rfs.se Vänliga hälsningar Västerviks Frivilliga Samhällsarbetare,

Styrelsen
Ulf Erlandsson Ordförande 070-485 62 38
Gunilla Kahnborg Vice ordförande 070-595 21 86
Anita Styrenius Sekreterare 070-684 81 20
Inger Furemo Kassör 070-314 39 65
Moniqa Carlenstam Ledamot 073-782 45 67
Barbro Fredriksson Ledamot 073-839 28 71