Västerviks God man och- Förvaltarförening

 

2016-06-09

 

Här kommer nu årets fjärde medlemsbrev med information!

 

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RFS har haft årsmöte den 21-22 maj 2016.

Det viktiga beslutet för att få tillhöra förbundet, namnbyte och öppna upp för övriga aktörer med lagstadgade frivilliga uppdrag, som skulle träda i kraft senast 2018, återtogs.

Nu är det upp till varje förening inom förbundet att bestämma huruvida vi vill byta namn och öppna upp för andra aktörer.   

 

Studiecirkel kommer att ordnas, som handlar om uppdrag vi kan träffa på som god man och förvaltare och hur vi på bästa sätt ska förhålla oss till dessa.

Problem och lösningar med gemensam diskussion.

Studiecirkeln är planerad att starta september månad 2016.

Anmäl dig redan nu!

Kom gärna med förslag på ämnesområden som ni är intresserade av!

 

Extra försäkring går att teckna!

Det är en Rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring gäller 2016-01-01

2016-12-31 och kostar 130 kronor, ange personnummer på inbetalningskortet.     

Vårt plusgirokonto nummer 2 97 76-2

 

Intresserade, som vill lära sig att använda programmet godman redovisning,

vi som använder det är otroligt nöjda det underlättar verkligen arbetet med årsredovisningen och det är garanterat populärt hos vår uppdragsgivare, överförmyndaren. Du som inte redan anmält dig! 

Hör av dig till Inger Furemo 0490-345 35, 070-314 39 65.

 

Har vi Din mail-adress? Eller har du ändrat den, meddela Inger Furemo

Hemsida:

www.vgodmanf.se

Vårt riksförbund har viktig information för oss gode män, förvaltare och besökare på fängelset.

www.rfs.se

 

Vänliga hälsningar och ha nu en skön sommar!

Västerviks God Man- och Förvaltarförening

Styrelsen